Sök

Språk

Aktivera lånehistorik

Vill du se en lista över vad du har lånat? Då kan du aktivera funktionen Lånehistorik. Gör såhär:

Logga in på webbplatsen och gå till fliken Min profil här på Mina sidor. Under rubriken Lånekort och PIN-kod går det att bocka i att du vill spara din lånehistorik. Sedan kommer du kunna se lånehistoriken på Mina sidor.