Sök

Språk

Boken kommer

Boken kommer

Kan du inte komma till biblioteket av hälsoskäl, så kommer biblioteket hem till dig!
  • Hemkörning var sjätte vecka.
  • Kostnadsfritt.
  • Inga förseningsavgifter.
  • Du anger vad och hur mycket du vill låna.

Vill du veta mer kontakta:

Inger Brodin
telefon: 0520-49 76 51
e-post: inger.brodin@trollhattan.se
 

För äldreomsorgen

Boenden kan få hjälp med lån från biblioteket. Byten görs var sjätte vecka.

Informera gärna boende och anhöriga om Boken kommer!

 

Bibliotekskort för institutioner

Alla institutioner inom äldreomsorgen i Trollhättan kan få ett bibliotekskort som innebär längre lånetid för institutionens räkning. Var och en som lånar för en institution/avdelnings räkning måste ha ett eget så kallat institutionskort.

Läs mer om bibliotekskort för institutioner