Sök

Språk

Funka Olika

Funka Olika

Alla funkar olika. Ändå kan det vara svårt att vara med om du inte pratar, tänker, hör eller går på ett visst sätt. Du har rätt att behandlas lika, oavsett hur du fungerar.

Här är några saker som många tar för givet att man klarar:

 • Att du har två ben som kan kliva upp på höga kanter.
 • Att du kan se och läsa skyltar.
 • Att du hör vad andra personer säger.
 • Att du förstår informationstexter.
 • Att du kan koncentrera dig under lång tid.

Men så funkar ju inte alla. Många behöver möjlighet att göra saker på sitt sätt .

 

Alla har olika funktionsförmåga.

Alla har ett sätt att fungera, men det är olika för olika personer.

Att funka på något sätt som skiljer sig från det förväntade kan kallas olika saker.

Några exempel:

 • funktionsnedsättning
 • funktionsvariation
 • funktionsskillnad
 • funkis

En funktionsnedsättning har med kroppen att göra, som att du har svårt att använda benen eller har ser dåligt.

Det kan vara hur du tänker, hur lätt eller svårt du har att koncentrera dig eller hur du funkar med andra personer.

Det kan också handla om hur lång tid det tar för dig att förstå och lära dig saker.

Det finns funktionsnedsättningar som syns utanpå, och såna som inte syns alls.

 

Funktionshinder beror på omgivningen.

Ordet funktionshinder beskriver det som händer när omgivningen inte är anpassad efter hur du funkar.

Ett exempel: Om inte trottoarkanten var så hög, skulle du som har rullstol inte bli hindrad att ta dig fram.

 

Alla har rätt att vara med i samhället, oavsett hur man funkar.

Skolor och många andra platser är ofta skyldiga att försöka göra så att platserna passar alla.

Här är några exempel på saker som kan behöva anpassas och ändras:

 • Du ska kunna få stöd och hjälpmedel i skolan. Det kan till exempel vara längre tid på prov,eller en stödperson som hjälper dig att plugga.
 • Trösklar och andra höjdskillnader kan behöva tas bort eller markeras.
 • Du ska kunna få text skriven så att den passar dig, till exempel med stor stil eller som ljud.

Säg till din skola eller din kommun om du inte får den hjälp du behöver.

Här hittar du lästips på funka olika i bibliotekets katalog.