Sök

Språk

Institutionskort

Institutionskort

Personal på skolor, äldreboenden och andra institutioner kan få ett bibliotekskort att använda i tjänsten.

Institutionskort gäller för:

 • barn- och äldreverksamhet i Trollhättan
 • fritidsledare, förskollärare, lärare och dagbarnvårdare inom kommunens utbildningsförvaltning
 • lärare och studieledare i privat organiserade utbildningar, även studieförbund
 • andra institutioner knutna till kommunens eller primärvårdens verksamheter, vilka direkt riktar sig till tredje man.

 

Regler för institutionskort

 • Alla som lånar för en institutions/avdelnings räkning måste ha ett eget institutionskort och en PIN-kod. Förskolor utser ett biblioteksombud som kan registrera ett institutionskort per avdelning.
 • För att få institutionskort måste du visa giltig legitimation.
 • Institutionskortet gäller på kommunens alla bibliotek (men inte skolbibliotek).
 • Institutionskortet är en värdehandling. När du har undertecknat låneavtalet är du/institutionen ekonomiskt ansvarig för allt som lånas på kortet, och för att lånereglerna följs.
 • Om du förlorar ditt institutionskort ska du anmäla det till biblioteket. Du/institutionen ansvarar för alla lån till dess att kortet är spärrat.
 • Kontakta biblioteket om du byter arbetsplats eller gör andra förändringar. Är du biblioteksombud ska ett nytt ombud utses.
 • Institutionskortet spärras om du missbrukar det eller om din skuld är 100 kr eller mer.

 

Lån, omlån och reservationer

 • Med institutionskortet kan du låna böcker som används av brukarna (barnen, eleverna, de boende). Du kan inte låna böcker till dig själv. Brukarna får inte heller ta hem böckerna.
 • Lånetiden är oftast 42 dagar. Film, tidningar och andra medier kan ha kortare lånetid.
 • Du kan låna om en gång, med en lånetid på 28 dagar. Du kan inte låna om böcker som det är kö på eller som har kortare lånetid.
 • Du kan beställa böcker (reservera). Att reservera är gratis. Det går inte att reservera 7-dagarslån.
 • Du kan inte låna filmer (om inte filmen har institutionella rättigheter) eller tv-spel.

 

Biblioteket ansvarar inte för

 • eventuella skador som kan uppstå när du använder CD-ROM, CD, DVD och TV-spel som du lånat från biblioteket.

 

Om något går sönder eller försvinner

 • Du får betala för boken/mediet. Avgifter

 

Förseningsavgifter, påminnelser och räkningar

 • Om du lämnar tillbaka något för sent måste du betala förseningsavgift. Det finns ingen förseningsavgift på barnböcker.
 • Biblioteket skickar ut 2 påminnelser. Efter andra påminnelsen kan du inte göra några nya lån förrän du har lämnat tillbaka det som är försenat.
 • Om du inte har lämnat tillbaka efter två påminnelser skickas en internräkning på eventuella förseningsavgifter, avgifter för påminnelser samt en expeditionsavgift.

 

Fjärrlån

 • Institutioner kan inte beställa böcker från andra bibliotek.