Sök

Språk

Internetregler

Internetregler

Bibliotekets internetregler

Internetregler för användning av bibliotekets datorer och trådlösa nätverk

  • Bibliotekets internetdatorer ska användas med ansvar och med hänsyn till bibliotekets alla besökare.
  • Du får inte använda bibliotekets datorer eller nätverk för pornografiskt, rasistiskt eller olagligt material.
  • Respektera upphovsrätten.
  • Du får inte utnyttja någon annans lösenord eller identitet.
  • Elementära dator- och IT-kunskaper förutsätts.
  • Bokad tid måste tas i anspråk inom 10 minuter.
  • Maximalt 1 timmes användning per dag och person.
  • Högst två personer vid varje dator.

Överträdelse av internetreglerna leder till avstängning från användning av bibliotekets datorer och trådlösa nätverk.