Sök

Språk

Mål och styrdokument

Mål och styrdokument

Här kan du läsa bibliotekets servicedeklaration och styrdokument.

Servicedeklaration för Trollhättans Bibliotek

 

Trollhättans Bibliotek består av Stadsbiblioteket, Bokbussen, Sylte bibliotek och Kronan bibliotek.

Vårt mål är att förmedla information, kultur och kunskap genom att erbjuda ett mediebestånd som är aktuellt, intressant, lättillgängligt och av bestående värde.

Vi vill på olika sätt inspirera och locka till läsning – för alla åldrar.

Vi vill ge bästa möjliga service präglad av lyhördhet för våra besökares önskemål.

 

Trollhättans Bibliotek erbjuder

 • Ett allsidigt och aktuellt utbud av böcker, musik, film.
 • Bibliotekets digitala tjänster och utbud via webbplatsen.
 • Datorer för personlig användning och informationssökning på Internet.
 • En funktionell och trevlig miljö.
 • Tillgång till kopiator, fax och scanner.
 • Tillgång till läsplatser.
 • Geografiskt spridda bokbusshållplatser.
 • Medier och annat material för personer med funktionsnedsättningar.
 • Boken Kommer-service för de som inte själva kan komma till biblioteket.
 • Programverksamhet för alla åldrar.

 

Detta kan du förvänta dig av oss

 • Vägledning och orientering i bibliotekens tryckta och digitala mediebestånd.
 • Möjlighet att lämna inköpsförslag.
 • Hjälp med informationssökning och lästips.
 • Ett medieutbud på fler språk än svenska.
 • Viss handledning i IT- och e-tjänster.

 

Detta förväntar vi oss av dig

 • Att du följer bibliotekets låne-, ordnings- och Internetregler.
 • Att du när du besöker biblioteket tar hänsyn till övriga besökare.
 • Att du framför eventuella önskemål och synpunkter till personalen.

 

Vad vi gör om vi inte kan hålla våra löften till dig

Vi lovar att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om vi inte lyckas göra det önskar vi gärna få reda på det.

Här kan du lämna dina synpunkter:

http://www.trollhattan.se/synpunkter

 

Styrdokument

Biblioteksplan för Trollhättans Bibliotek

Regional biblioteksplan 2020-2023 (pdf)

Bibliotekslagen

UNESCOs folkbiblioteksmanifest (pdf)