Sök

Språk

sv-se en-gb
angle-left Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Trollhättans Bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Trollhättans Biblioteks webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Läs här hur du själv kan anpassa webbplatsen

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Trollhättans Biblioteks webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt inom 3 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Vi kan inte garantera att länkade tredjepartstjänster uppfyller kraven på tillgänglighet.

 

Bristande förenlighet med lagkraven

Webbplatsen är delvis förenlig med WCAG 2.0, nivå AA. Följande brister finns:

 • Webbplatsens kod är inte helt korrekt uppmärkt, vilket kan försvåra för dig som använder talsyntes. [WCAG 1.3.1 (A) och WCAG 3.1.1 (A)]
 • Formulär är inte korrekt uppmärkta, vilket kan försvåra för dig som använder talsyntes. [WCAG 1.1.1 (A), WCAG 1.3.4 (AA) och WCAG 3.3.2 (A)]
 • Knappar utan textinnehåll är inte korrekt uppmärkta, vilket kan försvåra för dig som använder talsyntes. [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5)
 • Det förekommer formulär som saknar fieldset och legend. (WCAG AA 1.3.5, R53)
 • Det förekommer att tabeller används för styling. (R83)
 • Det förekommer att länkar används istället för checkbox. (WCAG AA 3.2.3)
 • Det förekommer att länkar används istället för knappar och är stylade som en knapp. (WCAG AA 3.2.3)
 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3)
 • Sökfält och inloggningsfält får inte fokus vid aktivering. (WCAG AA 2.4.7)
 • Det förekommer att tabordningen är felaktig. (WCAG A 2.4.3)
 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Det förekommer att formulärval inte beskriver vad som väljs. (WCAG A 2.5.3)
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)
 • Det förekommer rubriktexter som inte är kodade som rubriker. (WCAG A 1.3.2, AA 3.2.4)
 • Det förekommer att tangentbordskommandon inte fungerar. (WCAG A 2.4.1)
 • Sorteringsval i sökresultatet saknar beskrivning av sorteringsordning. (WCAG A 2.5.3)
 • ”Visa fler”-länk i facetter saknar information om vad som ska visas. (WCAG A 1.3.2)
 • Det förekommer att texter inte läses upp av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Det förekommer att WAI-ARIA saknas.
 • Det förekommer att felmeddelanden eller bekräftelsetexter inte visas. (WCAG AA 4.1.3, A 3.3.1)
 • Det går inte att navigera i menyn för ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
 • Innehållet har en felaktig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)
 • Det förekommer att formulärfält inte är uppmärkt i koden (WCAG AA 1.3.5)

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 23 september 2020.

 

Oskäligt betungande anpassning

www.bibliotek.trollhattan.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Bildcheckbox

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att hinna göra detta innan den 23 september 2020.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.bibliotek.trollhattan.se.

Senaste bedömningen gjordes i januari 2020.

Vi har granskat webbplatsen manuellt samt med följande verktyg:

Webbplatsen publicerades den 30 januari 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 maj 2020.