Search the catalogue

Language

Biologisk mångfald och miljö på biblioteket

Biologisk mångfald och miljö på biblioteket

Vårens program för dig som är intresserad av miljöfrågor, djur och natur! Läs mer här:

 

Mer info och programpunkter hittar du under fliken "evenemang". 

 

Humlesurr och ögonfröjd  - Tisdag 14 februari
– 

En inspirerande föreläsning, där trädgårdens hjältar står i fokus. De flitiga pollinatörerna och andra små kryp.

Anna Brandeby Harström, Trädgårdsmästare och rådgivare för biologisk mångfald.

 

Föreläsning med ekobonden Mariana Wester- Torsdag 23 februari
kl. – 


Ekobonden Mariana Wester bedriver en KRAV-godkänd mjölkgård på Kållandsö. Hon kommer till biblioteket för att prata om hur det fungerar att driva ett modernt, ekologiskt jordbruk med mjölkproduktion och minska klimatavtrycket – och ändå få ihop ekonomin. Hon kommer också att prata om varför det är viktigt att köpa ekologisk och svenskproducerad mat.

 

Författarbesök – Klas Grinell - Tisdag 21 mars

– 

Om ekonomisk tillväxt, teknologisk utveckling och individuell tillfredsställelse riskerar ekologisk kollaps, vad kan vi då eftersträva istället?

I boken Eudaimonia menar idéhistorikern Klas Grinell att den rådande klimatkrisen inte bara kräver en industriell och teknologisk utan också en kulturell omställning. Med utgångspunkt i Aristoteles eudaimoniska ideal för ett gott liv reflekterar han över nya möjliga sätt att gemensamt förhålla oss till natur, utveckling, självförverkligande, och till varandra. Hur kan stoff från det antika tankegodset hjälpa oss att ställa de rätta etiska, ekologiska och politiska frågorna idag?

 

Boosta(d) med natur! - Tisdag 4 april
– 

Föreläsning och presentation av Trollhättans stads projekt Boosta(d) med natur. Varför ska vi inreda våra trädgårdar för fler än oss själva?
Den biologiska mångfalden är hotad och pollinatörerna minskar i antal. Behöver vi göra något åt detta? Kan vi göra något åt det? Och i så fall hur gör vi?
Med Anna Brandeby Harström, Trädgårdsmästare och rådgivare för biologisk mångfald i Trollhättans stad.