Search the catalogue

Language

Boken kommer

Boken kommer

Om du inte kan komma till biblioteket, kan biblioteket komma till dig. En gratis service för dig som har rörelsehinder eller en långvarig sjukdom.

Boken kommer är en gratis service för dig som har svårt att komma till biblioteket på grund av exempelvis långvarig sjukdom eller rörelsehinder. Vi från biblioteken kommer hem till dig med böcker utifrån dina önskemål. För dig med nedsatt syn finns böcker med extra stor stil och för dig som inte kan läsa tryckt text finns talböcker. 

Kontakta oss på biblioteken om du är intresserad av att bli Boken kommer-låntagare.