Search the catalogue

Language

En vänlig grönska

En vänlig grönska

En film från Trollhättans Stad.

Trollhättans Stad tycker det är viktigt att satsa på vår miljö, nu och för framtiden. Denna film är en redovisning av fem olika projekt som är delvis finansierade med statliga bidraget LONA, Lokala Naturvårdssatsningen. Vi presenterar de olika projekten” Ängar i staden”, ”Invasiva främmande arter”, ”Bred samverkan för biologisk mångfald”, ”Mer surr i rabatten” och ”Klockgentiana”.

Vi är även stolta över vårt samarbete med Trollhättan Energi AB , AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag och Kraftstaden Fastigheter samt kommunöverskridande samarbete med Lilla Edets kommun och Ale kommun. Vi vill också rikta ett stort tack till Jenny Nilsson och Mattias Poulsen som medverkar i filmen vid slåttern.

Musik: Carl David von Wirsen & Waldemar Åhlén

Nyinspelning: Magnus Olsson