Search the catalogue

Language

För barnens vuxna

För barnens vuxna

...även pedagoger. Titta här!

Språkpuffen

Behöver ditt barn en puff i språkutvecklingen?

 • Språkpuffarna är utvecklade i samarbete mellan logopeder och bibliotekarier.
 • Genom att samla olika bilderböcker i olika kategorier kan de inspirera  och stödja språkutveckling på ett lekfullt sätt.
 • Språkpuffen är ett samarbete mellan logopeder, kommunbibliotek och Kultur i Väst i Västra Götalandsregionen.
 • Språkpuffen kan vara en del av den behandling logopeden erbjuder barn med försenad språkutveckling för språklig stimulans.
 • Böckerna lånas på bibliotek.
 • För barn som behöver en extra språkpuff, kan böckerna lånas utan att ha haft kontakt med logoped.

 

Läsa på olika sätt - Äppelhyllan 

Alla vill inte läsa vanliga böcker. Det kan bero på olika saker Man kanske inte ser så bra eller har svårt att koncentrera sig. Många böcker är långa och har liten text, det kan kännas svårt att läsa dem. Biblioteket har mycket för dig som inte kan eller vill läsa vanliga böcker.

Vi har böcker:

 • Med stor text
 • Med korta meningar
 • Med enkelt språk
 • Som man lyssnar på
 • Som man läser med fingrarna

På många bibliotek står de här böckerna i en hylla som kallas för Äppelhylla.
Leta efter bilden med äpplet.
Du kan också fråga oss som jobbar på biblioteket.

Läs om äppelhyllan på Barnens biblioteks webbplats. 

 

Legimus

Legimus är en nedladdningstjänst för dig som har svårt att läsa tryckt text. Biblioteket registrerar ett konto i Legimus som ger dig tillgång till tjänsten där kan du ladda ned böcker från MTM:s katalog Legimus, antingen till din dator eller via Legimus-appen i din mobil eller läsplatta.

Läs här om du vill veta mer eller boka tid för registrering.

Information till specialpedagoger/lärare om Legimus.

 

Pedagoger

 • Du är välkommen till biblioteket med din klass/barngrupp under våra öppettider. 
 • Om era egna boksamlingar inte räcker till för temaarbeten kan biblioteket hjälpa till med att plocka ihop litteratur. Kontakta oss minst en vecka innan du vill hämta böckerna.
 • Saknar du litteratur på något språk kan biblioteket låna böcker från Internationella biblioteket i Stockholm. För gruppläsning (d.v.s. för 3–5 personer) har vi Skolpoolen på Stadsbiblioteket . Den innehåller också bilderböcker för storgrupp och enstaka titlar. Du är välkommen att själv plocka böcker därifrån.
 • Alla förskolor i kommunen har Biblioteksombud som regelbundet får inbjudan till inspirationsträffar.
 • Så länge det finns litteraturstöd att söka från Statens Kulturråd, söker vi och administrerar det för hela kommunens räkning. Det kommer er till del genom Skolpoolen och böcker eller pengar till böcker för din skola/förskola.

 

Guidade gruppbesök för årskurs 1-9

Barn -och ungdomsbibliotekarierna kan visa runt i biblioteket och hjälpa till att hitta böcker till varje elev. Detta gör vi i mån av tid. Boka tid på ditt bibliotek! 

Två sätt att låna:

 • Eleverna lånar på egna bibliotekskort och kan då ta hem böckerna. Vi rekommenderar att lånekort ordnas innan första besöket.
 • Läraren lånar på sitt institutionskort och behåller böckerna i klassrummet. 


Gruppbesök på Stadsbiblioteket

Kontakta Ann Rehn:
telefon: 0520-49 76 59
e-post: ann.rehn@trollhattan.se

Gruppbesök på Sylte bibliotek

Kontakta Hanna Aderum:
telefon: 0520-49 76 85
e-post: hanna.aderum@trollhattan.se