Search the catalogue

Language

Författarbesök våren 2023

Författarbesök våren 2023

Elin Boardy och Klas Grinell. Läs mer här:

Mer info och programpunkter hittar du under fliken "evenemang".  

 

Elin Boardy
Tisdag 28 februari, – 

Elin Boardy debuterade 2008 med boken Allt som återstår och har sedan dess kommit ut med ytterligare fyra böcker, nu senast med Nätterna på Winterfeldtplatz. Alla hennes böcker är historiska romaner, men någon utspelar sig på 1300-talet och någon på 1920-talet, så tidsspannet är brett.

Den 28 februari kommer Elin Boardy till Stadsbiblioteket för att berätta om sina böcker och sitt författarskap. Välkomna!

 

Ingen föranmälan.

 

 

 

Klas Grinell
Tisdag 21 mars, – 

 

Om ekonomisk tillväxt, teknologisk utveckling och individuell tillfredsställelse riskerar ekologisk kollaps, vad kan vi då eftersträva istället?
I boken Eudaimonia menar idéhistorikern Klas Grinell att den rådande klimatkrisen inte bara kräver en industriell och teknologisk utan också en kulturell omställning. Med utgångspunkt i Aristoteles eudaimoniska ideal för ett gott liv reflekterar han över nya möjliga sätt att gemensamt förhålla oss till natur, utveckling, självförverkligande, och till varandra. Hur kan stoff från det antika tankegodset hjälpa oss att ställa de rätta etiska, ekologiska och politiska frågorna idag?

 

Ingen föranmälan behövs.

Arr:Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och Stadsbiblioteket.

 

Foto på Klas: Mika Grinell

Foto på Elin: Emelie Asplund.