Search the catalogue

Language

Inköpsförslag

Inköpsförslag

Letar du efter en bok biblioteket inte har? Lämna ett inköpsförslag!

Fyll i inköpsformuläret eller kontakta personalen för att lämna ett inköpsförslag.

Om biblioteket köper in boken blir den reserverad till dig. Om boken inte köps in får du ett meddelande.