Search the catalogue

Language

Låneregler på romani arli - Pravilija pozajmibaske

Låneregler på romani arli - Pravilija pozajmibaske

DOBRO DOSLO!

SA O BIBLIOTEKE KO TROLLHÄTTAN I SA E MANUSHENGJE.

Bizo phare i te pozajminelpes. Edino so tuke valjani i jek karta kotari biblioteka so vazinela ki Glavno biblioteka, Bokbussen, Kronan bibliotek hem Sylte bibliotek.

Ki Gradsko biblioteka ko Trollhättan isi raznovrsno medie razno vozrastengje, interesija, chibja hem ko razlicno oblikija. Shaj te arake ljila, filmija, muzika hem igre ili te pozajmine kompjuteri, te pisine hem te isprintine. Dali rodeja informacija basi o nesto? Amen ka pomozina tut.

PRAVILIJA POZAJMIBASKE

KARTA BIBLIOTEKAKIRI

I karta e bibliotekakiri ka dobine bizo phare te sikadjan legitmacija so vazinela.E chavenge  hem e ternengje potikne kotaro 18 bers rodelapes potpis e roditelengoro ko dogovor e pozajmibaskoro.Te nasalgjan ti karta e bibliotekakiri mora te prijavine direktno. I karta e bibliotekakiri ka blokirinelpes te zloupotrebingjapes ili pa te sijan duzno 50 kr ili pobuter.

VREME POZAJMIBASKE

O vreme pozajmibaskoro i normalno 28 divesa ama e biblioteka isi isto pozajmiba ko kratko vreme.

Te pozajminelpes filmi kelibaske hem tv-igre i granica kozom bers valjani te ovol tut i 16 bers.

NAKNADE

Te zakasnindjan iranibaja mora te platine naknada basi o zakasniba.Izuzetak: chavengere medie (osven chavengoro filmi). I biblioteka bichalela opomena hem tu togas mora te platine i opomena zakasnibaske.Posle pale panda jek opomena amen bichalaja jek racuni irbaske o ljila so na irandjan. Te ostetindjan ili te nasaldjan odova so pozajmindjan mora te nadoknadine.