Search the catalogue

Language

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Biblioteken i Trollhättan står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Biblioteken i Trollhättan webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Läs här hur du själv kan anpassa webbplatsen

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Biblioteken i Trollhättans webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt inom 3 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Vi kan inte garantera att länkade tredjepartstjänster uppfyller kraven på tillgänglighet.

Bristande förenlighet med lagkraven

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
  • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
  • Omslagsbilder saknar text om bilden saknas eller är dålig. (WCAG A 1.4.5)
  • Det går inte att navigera i alla delar av webbplatsen via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under Q2 2022.

Oskäligt betungande anpassning

www.bibliotek.trollhattan.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.bibliotek.trollhattan.se.

Senaste bedömningen gjordes i oktober 2020.

Vi har granskat webbplatsen manuellt samt med följande verktyg:

Webbplatsen publicerades den 30 januari 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 3 december 2021.

Tillgänglighetsredogörelser för externa tjänster

Här hittar du länkar till tillgänglighetsredogörelser för våra externa tjänster. Där finns information om hur du kan kontakta tjänstens leverantör ifall du upptäcker tillgänglighetsbrister.