Search the catalogue

Language

Världens bibliotek

Världens bibliotek

Läs och lyssna gratis på digitala böcker på ditt språk. Nyhet - nu finns också barnböcker på ukrainska!

Världens bibliotek är en digital tjänst. Här hittar du e-böcker och ljudböcker på andra språk än svenska. Gå till Världens bibliotek. Skapa ett konto med din e-postadress. Logga in för att läsa och lyssna – när du vill, så mycket du vill.

 

Böcker på ditt språk

Nya språk och böcker läggs till löpande. Läs och lyssna redan idag på något av följande språk:

 • Albanska
 • Arabiska
 • Assyriska / Syrianska
 • Bosniska / Kroatiska / Serbiska
 • Kurdiska
 • Persiska / Dari
 • Polska
 • Somaliska
 • Thailändska
 • Tigrinska
 • Turkiska
 • Ukrainska

 

Tjänsten är gratis att använda för alla i Sverige och Norge.

Världens bibliotek drivs av Biblioteken i Malmö, i samverkan med Stockholms Stadsbibliotek och Nasjonalbiblioteket i Norge. 
Tjänsten finansieras av Kungliga biblioteket, Kulturrådet och norska Nasjonalbiblioteket.