Sök

Språk

Fyll i formuläret för att skaffa bibliotekskort. Du måste komma in till biblioteket och visa din legitimation för att slutföra registreringen.
Registrering - detaljer
Ange 1-5 förnamn separerade med mellanslag
(ÅÅMMDD-XXXX)
(Inneboende)
(Nummer utan landskod, tex. xxxx-xxxxxx, xxxx xxxxxx)
(4 siffror)