Sök

Radioknappar - sökruta

Katalogen Webbplatsen

Felmeddelande

Tjänster för äldreomsorgen

Tjänster för äldreomsorgen

Boken kommer till avdelningar

Bibliotekets Boken kommer-avdelning förmedlar lån av böcker och musik-cd till olika avdelningar inom äldreomsorgen.

Byten görs var sjätte vecka.

För mer information kontakta Sara Tröen
telefon: 0520-49 76 57
e-post: sara.troen@trollhattan.se

Bibliotekskort för institutioner

Alla institutioner inom äldreomsorgen i Trollhättan kan få ett speciellt bibliotekskort som innebär längre lånetid för institutionens räkning. Var och en som lånar för en institution/avdelnings räkning måste ha ett eget så kallat institutionskort.

Läs mer om bibliotekskort till instutitioner

Boken kommer till boende

Boken kommer-avdelningen har även hemsändning av böcker, talböcker m.m. direkt till enskilda som bor på servicehus, sjukhem eller liknande boende. Bokbyten sker var sjätte vecka.

Informera gärna boende och anhöriga om Boken kommer! Hjälp även gärna till att förmedla önskemål om böcker, både förslag på titlar och genrer!

Läs mer om boken kommer till enskilda

Logga in

Kontakt

Boken kommer

Sara Tröen

Telefon:

0520-49 76 57

E-post: