Sök

Radioknappar - sökruta

Katalogen Webbplatsen

Felmeddelande

Låneregler

Låneregler

Biblioteken i Trollhättan är till för alla!

Det är gratis att låna. Allt du behöver är ett bibliotekskort som gäller på Stadsbiblioteket, Bokbussen och de två filialerna: Kronan och Sylte.

Läs om låneregler för institutioner

Bibliotekskort

 • Det första kortet är gratis.
  För att få bibliotekskort måste du visa giltig legitimation.
 • För barn och ungdom under 18 år krävs vårdnadshavarens underskrift på låneavtalet.
 • Bibliotekskortet gäller på kommunens alla bibliotek.
 • Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. När du har undertecknat låneavtalet är du ansvarig för allt som lånas på kortet, även ekonomiskt, och för att lånereglerna följs.
 • Om du förlorar ditt bibliotekskort ska du anmäla det till biblioteket direkt. Du ansvarar för alla lån till dess att kortet är spärrat.
 • Meddela adress- eller namnändring till biblioteket.
 • Bibliotekskortet spärras vid missbruk och om din skuld är 50 kr eller mer.

Lån, omlån och reservationer

 • Biblioteket registrerar alla lån och reservationer. Uppgifterna är sekretessbelagda. När du lämnar tillbaka medierna avregistreras alla låneuppgifter.
 • Lånetiden är normalt 28 dagar (14 dagar vid kö), men biblioteket har också korttidslån.
 • Åldersgränsen för att låna spelfilm och TV-spel är 16 år.
 • Du kan inte låna om spelfilm, TV-spel, reserverade medier eller korttidslån.
 • Böcker och andra medier kan reserveras. Undantag gäller böcker med 7-dagarslån.

Biblioteket ansvarar inte för

 • Eventuella skador som kan uppstå i samband med att du använder lånat material såsom CD-ROM, CD, DVD och TV-spel.

Ersättning av försvunna eller skadade medier

 • Sker till återanskaffningspris eller fastställt schablonpris.

Förseningsavgifter, påminnelser och räkningar

 • Om du lämnar tillbaka något för sent måste du betala förseningsavgift. Undantag för barn och ungdomar, barnmedier (utom barnfilm).
 • Biblioteket skickar ut 2 avgiftsbelagda påminnelser. Efter andra påminnelsen kan du inte göra några nya lån förrän de tidigare lånen har återlämnats.
 • Därefter skickas en räkning med eventuella förseningsavgifter, avgifter för påminnelser samt expeditionsavgift. Obetalda skulder lämnas till inkasso.

Fjärrlån

 • För fjärrlån tas en avgift ut. Media som biblioteket inte har köpt in av kvalitetsskäl kan inte lånas in från andra bibliotek.

God man

För dig som är god man finns ett särskilt låneavtal. Här kan du ladda ned det:

Svenska: Låneavtal god man (pdf 50 kB, öppnas i nytt fönster)
Engelska: Låneavtal god man, engelsk version (pdf 44 kB, öppnas i nytt fönster)

Logga in