Sök

Radioknappar - sökruta

Katalogen Webbplatsen

Felmeddelande

Låneregler för institutioner

Låneregler för institutioner

Personal på alla institutioner inom barn-, utbildnings- och äldreverksamheten i Trollhättans Stad kan få ett bibliotekskort med särskilda villkor, ett så kallat institutionskort att använda i tjänsten.

Institutionskort kan skrivas ut till:

 • organiserad barn- och äldreverksamhet i kommunal eller privat regi i Trollhättan,
 • fritidsledare, förskollärare, lärare och dagbarnvårdare inom kommunens utbildningsförvaltning,
 • lärare och studieledare i privat organiserade utbildningar, även studieförbund,
 • samt till andra institutioner knutna till kommunens eller primärvårdens verksamheter, vilka direkt riktar sig till tredje man.

Institutionskort

 • Var och en som lånar för en institution/avdelnings räkning måste ha ett eget institutionskort.
 • Var och en som lånar för en institutions räkning måste ha ett eget institutionskort och en pin-kod. Förskolor utser ett biblioteksombud som kan registrera ett institutionskort per avdelning.
  För att få institutionskort måste du visa giltig legitimation.
 • Institutionskortet gäller på kommunens alla bibliotek (men inte skolbibliotek).
 • Institutionskortet är en värdehandling. När du har undertecknat låneavtalet är du/institutionen ansvarig för allt som lånas på kortet, även ekonomiskt, och för att lånereglerna följs.
 • Om du förlorar ditt institutionskort ska du anmäla det till biblioteket. Du/institutionen ansvarar för alla lån till dess att kortet är spärrat.
 • Meddela förändringar, t.ex. byte av arbetsplats, till biblioteket. Är du biblioteksombud ska ett nytt ombud utses.
 • Institutionskortet spärras vid missbruk och om din skuld är 50 kr eller mer.

Lån, omlån och reservationer

 • Institutionskortet gäller lån av medier som används av och tillsammans med barnen, eleverna, de boende m.fl. Det gäller inte för personalens egna lån (t.ex. för utbildning). Eleverna m.fl. får inte heller ta hem medierna.
 • Lånetiden är normalt 42 dagar, men biblioteket har också korttidslån.
 • Du kan låna om en gång, med en lånetid på 28 dagar (inte reserverade medier eller korttidslån).
 • Böcker och andra medier kan reserveras. Undantag gäller böcker med 7-dagarslån.
 • Du kan inte låna filmer (om inte filmen har institutionella rättigheter) eller tv-spel.

Biblioteket ansvarar inte för

 • eventuella skador som kan uppstå i samband med att du använder lånat material cd-rom, cd och dvd.

Ersättning av försvunna eller skadade medier

 • Sker till återanskaffningspris eller fastställt schablonpris.

Förseningsavgifter, påminnelser och räkningar

 • Om du lämnar tillbaka något för sent måste du betala förseningsavgift. Undantag för barnmedier.
 • Biblioteket skickar ut 2 påminnelser. Efter andra påminnelsen kan du inte göra några nya lån förrän de tidigare lånen har återlämnats.
 • Därefter skickas en internräkning med eventuella förseningsavgifter, avgifter för påminnelser samt expeditionsavgift.

Fjärrlån

 • Fjärrlånebeställningar kan inte göras av institutioner.

 

2015-04-09

Logga in